Δημοσιεύσεις

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 202

Η τέταρτη αυτή έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη με όλα τα επίκαιρα νομοθετήματα και τον νομολογιακό πλούτο που ήταν αναγκαίο να τύχει επεξεργασίας στο παρόν εγχειρίδιο του δικαίου της πληροφορικής. Ειδικότερα, αναλύονται με τρόπο ευσύνοπτο τα κρισιμότερα θέματα, όπως είναι η προστασία λογισμικού και λοιπών έργων, οι συμβάσεις πληροφορικής, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η προστασία προσωπικών δεδομένων, η ποινική ρύθμιση ορισμένων εγκληματικών πράξεων που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και τέλος οι ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η παρούσα έκδοση είναι εμφανώς επαυξημένη όπως κρίθηκε απαραίτητο, διότι ο Έλληνας νομοθέτης προέβη στην ψήφιση νέου Ποινικού Κώδικα και νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και άλλων σημαντικών νομοθετημάτων, όπως είναι ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο ν. 4624/2019. Επιπλέον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώθηκαν πολλές εξελίξεις, καθώς σε εφαρμογή της Στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά ψηφίσθηκε από το Νομοθέτη της Ένωσης πλήθος νομοθετημάτων, σε πολλούς τομείς, από την πνευματική ιδιοκτησία έως το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς. Όλες οι ανωτέρω νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές λήφθηκαν υπόψη και παρουσιάζονται κατά τρόπο συστηματικό καθιστώντας το παρόν ένα απαραίτητο εργαλείο για τους νομικούς της πράξης αλλά και όλους τους μελετητές του δικαίου της πληροφορικής.

ISBN: 978-960-648-268-7
Σελίδες  XXVI + 540

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/i-inglezakis-dikaio-pliroforikis-4i-ekd-2021/

 


ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.  ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ, Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016/679) KAI Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν. 4624/2019), εκδόσεις Interactive

Το βιβλίο αυτό του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Ιωάννη Δ. Ιγγλεζάκη, πραγματεύεται τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων που αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την προστασία δεδομένων στον 21ο αιώνα. Στην 3η έκδοση του βιβλίου καλύπτονται αναλυτικά οι διατάξεις του Κανονισμού, ενώ γίνεται ανάλυση και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4624/2019 που περιέχει τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού. Ο στόχος της συγγραφής του βιβλίου αυτού ήταν να δοθεί στον αναγνώστη ένας περιεκτικός σχολιασμός του Κανονισμού, ώστε να οδηγηθεί σε μια ουσιαστική κατανόηση των διατάξεών του. Το σκοπό αυτό πετυχαίνει ο συγγραφέας δίνοντας πλούσιες αναφορές στη νομολογία και τη βιβλιογραφία, όπως και πλήθος παραδειγμάτων, καθώς και υποδείξεων για εφαρμογή στην πράξη του κανονιστικού πλαισίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων.Το βιβλίο αποτελεί, έτσι, ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό που ασχολείται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και για κάθε επαγγελματία που ασχολείται με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 (GDPR), μεταξύ άλλων, υπευθύνων προστασίας δεδομένων και συμβούλων συμμόρφωσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το βιβλίο συμπληρώνεται από παράρτημα νομοθεσίας και λημματικό ευρετήριο.

©Copyright 2020, Interactive Learning
3η έκδοση
ISBN: 978-960-8328-18-1

Το βιβλίο διατίθεται σε ebook, σε χαρτόδετη έκδοση και σε σεκληρόδετη έκδοση: https://www.e-interactive.gr/product-category/books/
 

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 2η έκδ., 2020

Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, αλλά η ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση της συλλογής νομοθετικών κειμένων για το δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και από αλφαβητικό ευρετήριο.

https://www.sakkoulas.gr/el/editions/dikaio-pliroforikis-diadiktyou-2i-ekd-2020/?fbclid=IwAR0h2KukvZ9XK-5cGxlz26beK0pIzSnErlp5je9TA5s9vHslc4OugV0yQH8


 

Ioannis Iglezakis (ed.), The Legal Regulation of Cyber Attacks, Second Edition. By Philippe Jougleux, Lilian Mitrou, Tatiana Eleni Synodinou

https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/the-legal-regulation-of-cyber-attacks-second-edition/

About this book:

The Legal Regulation of Cyber Attacks adds important updates to the legal framework on cybercrime, particularly cyber attacks. This updated edition of a well-known comprehensive analysis of the criminalization of cyber attacks adds important new guidance to the legal framework on cybercrime, reflecting new legislation, technological developments, and the changing nature of cybercrime. The focus is not only on criminal law aspects but also on other aspects of information law such as data protection, jurisdiction, electronic evidence, enforcement, and digital forensics. It provides a thorough analysis of the legal regulation of attacks against information systems in the context of European, international, and comparative law.


Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Penalization of blasphemy and religious insults as an infringement of freedom of expression in Europe

Abstract: Despite the commitment to freedom of expression of European States, which are members of the EU and of the Council of Europe, the penalization of blasphemy persists in some European countries, which provide for criminal charges for blasphemy or defamation of religion. However, these laws have a chilling effect on free speech. The European Court of Human Rights has considered that these laws do not infringe the ECHR, as it assumed a right not to be insulted in religious beliefs which must be balanced with the right to freedom of speech. This paper discuss the necessity for having laws prohibiting religious insults and defamation of the divine. It is argued that such laws constitute absolute restrictions of the right to freedom of expression and it is proposed to abolish such laws.

Ioannis Iglezakis /Vasiliki Samartzi /Ria Papadimitriou /Evgenia Smyrnaki

Legal Issues related to the Commercial Exploitation of Apps

Abstract: Mobile applications (Apps) are a billion-dollar industry with myriad uses in everyday life. To ensure the successful commercialization of apps, one must study the peculiarities of the Apps market. Contract law issues and copyright law issues related to mobile apps are at the epicenter of this problematic. In the first part of the paper, the various actors engaged in the distribution of applications are identified and the role of the app stores as online platforms – marketplaces is analyzed. The End-user (consumer) is the reference point of the legal approach to interpret the relations created and classify the contract typology. In addition, the operational and technical functionalities of an app store, the terms and conditions, its organizational structure, the types of applications ‘sold’ or ‘licensed’ and payment methods applied, are several of the factors which are weighed upon, in an attempt to define the legal provisions applied on a national level. The second part of the paper focuses on copyright law issues arising from the fact that apps fall under the definition of software. In particular, the evolution of traditional copyright concepts such as the ‘exhaustion of rights’ and ‘first sale’ doctrine, in the context of App Markets, are analyzed. The analysis conducted indicates that, for the time being, application of traditional rules in the app environment does not contribute to legal certainty. Ad hoc cases which would constitute res judicata are rare. Rather, the solution must be sought on a caseby-case basis, and by careful consideration of multiple factors, including organizational and technical characteristics of the app stores.


Ioannis Iglezakis

The Right to Be Forgotten in the Google Spain Case (Case C-131/12): A Clear Victory for Data Protection or an Obstacle for the Internet?

Abstract

The right to be forgotten is a new right that is introduced in the General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679), which has been widely discussed. Critics, on the one hand, disagree with its necessity and hold the view that it represents the biggest threat to free speech on the Internet in the coming years. Viviane Reding, former EU Justice Commissioner and former Vice-President of the EU Commission, on the other hand, describes this right as a modest expansion of existing data privacy rights. The Court of Justice of the EU with its decision of 13 May 2014 in case C-131/12 confirmed this view, interpreting the provisions of Directive 95/46/EEC in such a way as to include a right ‘to be forgotten’ on the Net. The case refers particularly to search engines and their obligation to remove links to web pages from their lists of results, following requests of data subjects on the grounds that information should no longer be linked to their name by means of such a list and taking into account that even initially lawful processing of accurate data may, in the course of time, become incompatible with the directive where those data are no longer necessary in the light of the purposes for which they were collected or processed. This ruling addresses only one aspect of the ‘right to be forgotten’, which concerns the role of Internet Intermediaries, but has wider implications that need to be examined.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


Ευγενία Σμυρνάκη

Ελευθερία Σπ. Παπαδημητρίου