Περιοδικό

Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής

Το Περιοδικό “Eπιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής” (Information Law Journal) είναι ηλεκτρονική έκδοση της Ερευνητικής Ομάδας Δίκαιου και Πληροφορικής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα, εργασίες και ανασκοπήσεις με θεματικό πυρήνα τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της πληροφορικής.

e-ISSN: 2732-6004