Σεμινάρια

Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο


Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

http://www.diaviou.auth.gr/programs/ekpedefsi-ypefthynon-prostasias-dedomenon/

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον νέο εθνικό εφαρμοστικό νόμο (Ν. 4624/2019) και επίσης, στην κανονιστική συμμόρφωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου με το νομικό πλαίσιο της προστασίας δεδομένων. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι εστιασμένο σε δύο βασικούς άξονες: α) την εμβάθυνση στα νομικά και τεχνικά ζητήματα του νομικού πλαισίου της προστασίας δεδομένων β) και την εφαρμογή του σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει διαβαθμισμένες ενότητες διδασκαλίας. Η κοινή ενότητα περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε θεμελιώδεις έννοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του εφαρμοστικού νόμου. Η ειδική ενότητα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: Την εξειδίκευση σε ειδικά νομικά, οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και αντίστοιχα την εξειδίκευση στη διαδικασία κανονιστικής συμμόρφωσης.

Έναρξη Προγράμματος: 01/05/2020
Λήξη Προγράμματος: 31/12/2020

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/04/2020 μέχρι 30/07/2020 μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Publisho Theme | Powered by Wordpress