Συνεργασίες

Α. Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Δικαίου & Πληροφορικής, Νομική Σχολή.

 

Α. 1. Συνεργαζόμενοι Φορείς

1.1. Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (Ε.Μ.Δ.Δ.Ο.Ε.). https://law.auth.gr/node/4896

Το «Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα» (Ε.Μ.Δ.Δ.Ο.Ε.), έχει ως σκοπό να υπηρετεί, πέρα από τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Νομικής Σχολής και των άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ, το σχεδιασμό της θεσμικής ανασυγκρότησης της χώρας προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της διαφάνειας και μιας πιο αποτελεσματικής και δικαιοκρατικής αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναπτύσσει δράσεις που προωθούν έμπρακτα τους συγκεκριμένους στόχους και ενισχύουν τη συνείδηση των οργάνων της Πολιτείας και της κοινωνίας των Πολιτών για τη σπουδαιότητα της επίτευξής τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο στόχο του Εργαστηρίου αποτελεί αυτονόητα και η υπηρέτηση όλων εκείνων των θεσμών που συμβάλλουν γενικότερα στη δικαιοκρατική λειτουργία της πολιτείας, και ιδιαίτερα στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

 

1.2. Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία

https://www1.eplo.int/ipl?language=gr

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου με στόχο  την προαγωγή και προώθηση της γνώσης και των πολιτικών στους τομείς του δικαίου της προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,  της τεχνολογίας, της κοινωνίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

A.2. Συνεργαζόμενοι μέλη ΔΕΠ

Ασπασία Τσαούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Ευμορφία Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Παναγιώτης Μαντζούφας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Γεώργιος Νούσκαλης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ

 

Β.1. Από άλλα τμήματα του ΑΠΘ

Διονύσιος Πολίτης, Καθηγητής Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ.

 

Β.2. Από άλλα Τμήματα ΑΕΙ εκτός ΑΠΘ

Ευάγγελος Μαρκάτος, Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Δικαίου της Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σπύρος Κοκολάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εμμανουήλ Μάγγος, Επίκουρος Καθηγητής Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Θεόδωρος Τροκάνας, ΣΕΠ στο ΕΑΠ.

Μαρία Καρύδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Γ. Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ από πανεπιστήμια της αλλοδαπής

Απόστολος Άνθιμος, Νομική Σχολή, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δικηγόρος, Επιστημονικός συνεργάτης Αρμενόπουλου, Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου .eu ADR.

Nikolaus Forgó, Kαθηγητής Δικαίου Πληροφορικής, Νομική Σχολή Βιέννης

Manuel David Masseno, Καθηγητής Δικαίου Πληροφορικής, Instituto Politécnico de Beja.

Τατιάνα Ελένη Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιδιωτικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Philippe Jougleux, Αναπληρωτής Καθηγητης Ιδιωτικού δικαίου, Νομική Σχολή, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Fernando Galindo Ayuda, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα.

Eduardo Vera-Cruz Pinto, Professor Lisbon University.

Alfonso Galan Munoz, Professor of Criminal Law, Pablo de Olavide de Sevila University

Ignacio Colomer Hernandez, Professor of Criminal Procedural law, Pablo de Olavide de Sevila University.

 

Δ. Συνεργαζόμενοι μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές

Βασιλική Σαμαρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Queen Mary, Λονδίνο.

Ευαγγελία Βαγενά, Δικηγόρος, ΔΝ, DEA Droit et Informatique, Διευθύντρια ΟΠΙ.

Αντώνιος Βενέρης, Δ.Ν. Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Αντώνιος Μπρούμας, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Westminster, Λονδίνο.

Aναστάσιος Παπαθανασίου, υπ. Δ.Ν. Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Ευγενία Σμυρνάκη, υπ. Διδάκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στεργιανή Παπαστεργίου, υπ. Διδάκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Βασιλική Κουκουνίδου, υπ. Διδάκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ.

Ελευθερία Παπαδημητρίου, υπ. Διδάκτορας, LLM International Hellenic University, υπότροφος ΙΚΥ.

Βασίλειος Καρκατζούνης, Δικηγόρος, LLM Queen Mary University of London.

 

Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα

Ο Καθηγητής Ιωάννης Ιγγλεζάκης έχει επιτύχει συνεργασία με το Ιnstitut für Rechtsinformatik της Νομικής Σχολής του Ανοβέρου, http://www.iri.uni-hannover.de/, καθώς συμμετέχει ως συνεργαζόμενος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ίδιας Σχολής:  ITRecht & Recht des geistigen Eigentums (LL.M.)

Σημειώνεται ότι στο δίκτυο συνεργαζόμενων ερευνητικών κέντρων ανήκουν τα ακόλουθα:

  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης
  • Cyberlaw Research Centre – CIJIC- Lisboa Faculty of Law, cijic.org
  • Lab UbiNET – Segurança Informática e Cibercrime, Instituto Politécnico de Beja
  • Inthemis, Montpellier Optimum Business Centre 450, rue Baden Powell 34000 Montpellier France
  • Το υπό αναδιοργάνωση κέντρο έρευνας LEFIS, Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα