Ερευνητικά Αντικείμενα

Αντικείμενα έρευνας θα αποτελέσουν ενδεικτικά οι ακόλουθες θεματικές αιχμής που έχουν κομβική σημασία για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα:

 Νομική Πληροφορική υπό στενή έννοια

 • Συστήματα νομικής πληροφόρησης
 • Νομικές οντολογίες
 • Τεχνολογία XML
 • Σημασιολογικό Διαδίκτυο
 • Τεχνολογία Υπερκειμένου
 • Μεταδεδομένα
 • Το «εικονικό» δικηγορικό γραφείο
 • Ανοικτή πρόσβαση στη νομική πληροφορία
 • Νομική διδασκαλία μέσω η/υ
 • Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • European Case Law Identifier
 • Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίες εμπιστοσύνης σύμφωνα με τον Κανονισμό 910/2014
 • Ηλεκτρονική δίκη
 • Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών και διαμεσολάβηση

 Προστασία προσωπικών δεδομένων:

 • Ευαίσθητα δεδομένα
 • Προστασία εργαζομένων
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Συμπεριφορική διαφήμιση και cookies
 • Νεφοϋπολογιστική
 • Δεδομένα υγείας
 • Ελευθερία του Τύπου
 • Βιομετρικά δεδομένα
 • Πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα
 • Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
 • Τραπεζικά δεδομένα και δεδομένα δανειοληπτών
 • Βιντεοπαρακολούθηση
 • Σύστημα Σένγκεν
 • Χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
 • Ελευθερία επιστημονικής έρευνας
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Ποινική προστασία δεδομένων
 • Αστική προστασία δεδομένων
 • Τεχνολογίες RFID
 • Μεγαδεδομένα
 • Διαβίβαση δεδομένων εκτός ΕΕ
 • Παρακολούθηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς δημόσιας και εθνικής ασφάλειας
 • Εφαρμοστέο δίκαιο
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων
 • Ανωνυμοποίηση
 • Έξυπνα δίκτυα και έξυπνα συστήματα μέτρησης (smartgrid & smartmetering)
 • Εφαρμογές φορητών συσκευών
 • Ανοικτά δεδομένα και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
 • Επεξεργασία δεδομένων από τις διωκτικές αρχές
 • Γεωεντοπισμός σε φοτηές συσκευές
 • Direct marketing
 • Δεδομένων επιβατών αεροπορικών ταξιδιών
 • Δεδομένων ανηλίκων και παιδιών
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Privacy by design και privacy by default
 • Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικά δεδομένα
 • Γενετικά δεδομένα
 • Τυποποίηση (standardisation)
 • Αυτορρύθμιση
 • Ψηφιακή λήθη

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:

 • Μοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Ηλεκτρονική διαχείρηση ταυτότητας
 • Ασφάλεια δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Δημόσιες προμήθειες
 • Το ψηφιακό χάσμα
 • Ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις
 • Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων
 • Ηλεκτρονική Δημοκρατία
 • Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
 • Ανοικτή διακυβέρνηση

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες:

– Ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

– Αδειοδότηση επιχειρήσεων

– Επιχειρήσεις με σημαντική θέση στην αγορά

– Διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων, αριθμοδότηση, ονοματοδοσία και διευθυνσιοδότηση

– Πρόσβαση

– Διασύνδεση

– Καθολική υπηρεσία

– Δικαιώματα χρηστών

ΜΜΕ:

– Σύγκλιση τεχνολογιών πληροφορικής και των ΜΜΕ

– Ηλεκτρονικός Τύπος

– Ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου

– Δικαιώματα δημοσιογράφων

– Το δικαίωμα απάντησης και επανόρθωσης

– Εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ραδιοτηλεόρασης στα ψηφιακά Νέα Μέσα

– Ψηφιακή τηλεόραση

– Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συμβάσεις πληροφορικής:

 • Συμβάσεις διάθεσης λογισμικού
 • Συμβάσεις παραχώρησης βάσεων δεδομένων
 • Συμβάσεις υπηρεσιών Διαδικτύου (πρόσβαση στο Διαδίκτυο, φιλοξενία περιεχομένου, σχεδιασμός ιστοσελίδων, υπολογιστικό νέφος, αγορά περιεχομένου κλπ.)

Προστασία ψηφιακών αγαθών:

 • Λογισμικό
 • Βάσεις δεδομένων
 • Πολυμέσα
 • Ψηφιακά έργα
 • Ψηφιακές βιβλιοθήκες και ορφανά έργα
 • Άδειες λογισμικού και creative commons

Ηλεκτρονικό εμπόριο:

 • Εγκατάσταση παροχέων υπηρεσιών κοινωνίας της Πληροφορίας και ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών
 • Ονόματα χώρου
 • Μεταετικέτες
 • Ζητήματα δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Διαδικτυακή διαφήμιση
 • Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία
 • Κατάρτιση ηλεκτρονικών συμβάσεων
 • Ευθύνη για παράνομο περιεχόμενο και απαλλαγή των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών
 • Ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου και δωσιδικίας
 • Φορολογία ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • Διαδικτυακές δημοπρασίες
 • Ηλεκτρονική υπογραφή
 • Τεχνικοί κανόνες και πρότυπα
 • Προστασία καταναλωτών
 • Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
 • Απαγορευμένες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων/Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης/Συγκέντρωση επιχειρήσεων στον τομέα της πληροφορικής

Ηλεκτρονικό έγκλημα:

 • Απάτη με υπολογιστή
 • Παρακώλυση λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων
 • Παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα
 • Φθορά ηλεκτρονικών δεδομένων
 • Παιδική πορνογραφία και συναφή αδικήματα
 • Κυβερνοπόλεμος και κυβερνοτρομοκρατία
 • Δικονομικά ζητήματα 

Οι πιο πάνω θεματικές ενότητες θα αποτελέσουν το πεδίο αναφοράς της διακλαδικής και διεπιστημονικής έρευνας της ερευνητικής ομάδας, που έχει στόχο να υπηρετήσει, ως σταθερή δομή, τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Νομικής Σχολής και άλλων τμημάτων του ΑΠΘ και να συμβάλει στη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα παραχθούν κατά τη λειτουργία του.